Uža zaštitna zona oko postojećeg rezervoara Studenac uspostavlja se dijelom, u dužini oko 200m, iznad željezničke pruge Sarajevo – Ploče. Na mjestu pojave vrela Ljubovija lomi se i nastavlja okomito na padinu u dužini oko 50m kada se ponovno lomi, prolazi neposredno uz rezervoar i nastavlja oko 20m iznad njega. Granica se dalje nastavlja paralelno sa željezničkom prugom na mjestu počeka postojećeg nasipa, koji se nalazi neposredno iznad izvorišne zone. Uža zaštitna zona oko zahvalnih objekata (bunara) i pumpne stanice uspostavlja se jednim dijelom ispod željezničke pruge Sarajevo – Ploče, zatim desnom starnom puta (odvojka) za naselje Bećirovinu i iznad lokalnog pura od Mostara za naselje Vojno u dužini oko 480m, gdje se lomi i nastavlja dalje okomito uz padinu do spoja sa željezničkom prugom. Također postoje zaštitne zone na lokalitetu Bećirovina, te Okruglice i Djurićevina.