Druga strana računa - PRAVA I OBVEZE POTROŠAČA


Ukoliko želite račun patiti internetom, molimo Vas da navedete BROJ POTROŠAČA, koji se nalazi na računu koji ste dobili.