Jedno razdoblje je vodovod Mostar funkcionirao kroz dvije zasebne radne jedinice, podijeljene na istočni i zapadni dio grada, da bi se ponovno, točnije 30.10.2000. godine donijela odluka o spajanju dvaju subjekata, čime smo i dalje ostali funkcionirati na dvije adrese, ali na uzajamno zadovoljstvo, kao jedna firma, koja zajednički pridonosi kvalitetnijem djelovanju i postizanje zadatih ciljeva.
Gospodarsko Društvo „Vodovod“ d.o.o. Mostar, upisano je u registar Županijskog suda u Mostaru pod brojem :UF I – 520/00 OD 16.10.2000. godine u cilju organiziranog obavljanja osnovne djelatnosti Društva, skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode.

U cilju samostalnog obavljanja navedenih djelatnosti Društvo obavlja i slijedeće:
Niskogradnja (izgradnja gradskih cjevovoda za vodovod i kanalizaciju)
Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova ( gradski cjevovod za vodovod i kanalizaciju)
Izgradnja hidrograđevinskih objekata
Instalacijski radovi ( postavljanje instalacija za vodu)
Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (izrada i izvedba projekta iz područja građevinarstva, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije, tehnički nadzor, geodetsko premjeravanje, premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje. Kartografsko i prostorno snimanje i informiranje).
Tehničko ispitivanje i analiza (mjerenje i analiza u vezi sa čistoćom vode)

 

  Osnivač društva: Grad Mostar
  Ovlaštene osobe društva:
  Odlukom usklađivanja organizacijskog oblika Društva J.P.“Vodovod“ Mostar br. 01-02-172704 od 27.05.2004. godine za organiziranje rada, rukovođenja poslovanjem i zastupanje i predstavljanjem Društva, ovlaštene osobe su:
  Mile Puljić, dosadašnji generalni direktor Društva
  Mirsad Huseinagić, zamjenik generalnog direktora Društva

   

  Adresa i broj telefona Društva:

  Radna jedinica 1. :
  „Vodovod“ društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.
  Mile Budaka 106,
  88 000 Mostar
  Tel: 00 387 36 314 890
  Fax: 00 387 36 315 016

  Radna jedinica 2. :
  „Vodovod“ društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.
  Trg Ivana Krndelja 40,
  88 000 Mostar
  Tel: 00 387 36 502 700
  Fax: 00 387 36 502 737

ID broj: 227094700000
PDV broj: 4227094700000
Poslovne Banke društva:
UniCredit Bank KM: 3381002201845023
Hypo-Alpe-Adria Bank KM: 3060210000026198