Javne nabave

PODRUČNA JEDINICA 1
Dr. Mile Budaka 106
CENTRALA: +387 36 334 900
TEL/FAX: +387 36 334 956
FAX: + 387 36 315 016
E-mail: pra-vod.mo@tel.net.ba
PODRUČNA JEDINICA 2
Trg Ivana Krndelja 40
CENTRALA +387 36 502 700
TEL: +387 36 502 721
FAX: + 387 36 502 737
E-mail: vodovod_mo@bih.net.baOBAVJEŠTENJA / ODLUKE / UGOVORI
Odluka o dodjeli ugovora - nabavka i ugradnja zamjenskih dijelova popravak i odravanje opreme za de Download
Odluka o dodjeli ugovora - kemikalije za pre?i?avanje otpadnih voda Download
obavijest o pregovara?kom postupku Download
Rjeenje o prekidu Okvirnog sporazuma o nabavci vodomjera Download
Odluka o dodjeli ugovora - usluge popravki i odravanja postrojenja Download
Informacija o pregovara?kom postupku bez objave obavijesti Download
Odluka o dodjeli ugovora - geodetski ure?aj Download