U cilju zaštite od zagađivanja i drugih utjecaja koji mogu neposredno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta, Odlukom (člana 55. Zakona o prostornom uređenju , člana 150. Zakona o vodama i Člana 419. stav1. točka 4) utvrđuje se veličina i granice zaštitnih zona izvorišta (vrela) mostarskog vodovoda, a to su :

Radobolja
Studenac
Potoci-Bošnjaci
Salakovac
Blagaj
Prema stupnju opasnosti od zagađivanja i drugih štetnih utjecaja, utvrđuju se na slijedeće zaštitne zone:
uža zaštitna zona
prva zaštitna zona
druga zaštitna zona
treća zaštitna zona
Uža zaštitna zona uspostavlja se u neposrednom okolnom prostoru, u pojasu širine 10m od ivice ponora: Galac, Đubrani, Konjska glava, Poljice i pod Čabuljom u slivu vrela Radobolje i Studenca, te ponora u Hunskom polju i neposrednoj blizini zaseoka Padežine u slivu vrela Popoći. Uža zaštitna zona obuhvaća i neposredan prostor oko svih zahvaćenih vrela i zahvatnih objekata sa slijedećim granicama.