Kategorija potrošača

Vodonaplata/računi/opomene/tužbe

Poštovani kupci,

Obavještavamo Vas da se računi za potrošenu vodu šalju mjesečno. Računi se ispostavljaju temeljem očitanja vodomjera tj. mjesečne potrošnje. Temeljem istoga će biti ispostavljen račun za tekući mjesec.

Ukoliko želite račun patiti internetom, molimo Vas da navedete BROJ POTROŠAČA, koji se nalazi na računu koji ste dobili.

Napomena: Ukoliko vodomjeri nisu dostupni u tekućem mjesecu, (zatrpan, onečišćen šaht) poslat će se paušalni iznos vodeći računa o prethodnoj potrošnji.

Očitanje vodomjera i bilo kakve nejasnoće vezane uz gore navedeno možete nam dojaviti:

Telefonom na broj: centrala: 00 387 36 314 890
Služba za informacije:
Mile Budaka 106.(na kapiji)
88 000 Mostar