Trenutno važeća cijena vode i odvodnje otpadnih voda

U slijedećem pregledu date su trenutno važeće cijene Društva za usluge vodoopskrbe i odvodnje, usklađene sa zakonom o vodama.

Pregled br:1 :

Važeće cijene vode i odvodnje po vrsti potrošača:

Domaćinstvo:

1. Osnovna cijena vode (prihod društva) 1,04
2. Posebna vodoprivredna naknada (PVN) 0,01
3. Naknada za zaštitu voda (NZV) 0,04
4. PDV (17% na stavku po red. br.1.) 0,18
  Ukupno: 1,27

Gospodarstvo:

1. Osnovna cijena vode (prihod društva) 1,80
2. Posebna vodoprivredna naknada (PVN) 0,01
3. Naknada za zaštitu vode (NZV)  
3.1 Za neproizvedene djelatnosti (šifra 51-99) 0,04
3.2 Za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37) 0,20
3.3 Za zanatstvo i uslužne djelatnosti 0,10
4. PDV (17% na stavku pod red. br.1.) 0,31
  Ukupno:  
  - za neproizvodne djelatnosti šifra (51-99) 2.16
  - za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37) 2.32
  - za zanatstvo i uslužne djelatnosti 2.22

Ostali:

(predškolske, školske, đačke, zdravstvene ustanove, vjerske organizacije i javne kuhinje učestvuje)
1. Osnovna cijena vode (prihod društva) 1,16
2. Posebna vodoprivredna naknada (PVN) 0,01
3. Naknada za zaštitu voda (NZV) 0.04
4. PDV( 17% na stavku pod red. br.1.) 0,20
  Ukupno: 1,41

Na ukupno obračunatu cijenu vode i odvodnje, zaračunava se naknada za održavanje i razmjenu vodomjera ovisno o profilu vodomjera.