Voda je najrasprostranjenija prirodna sirovina, tvar u kemiji poznata kao H2O, prijeko potrebna za opstanak svih živih organizama, kao i za tehničko – tehnološki razvoj čovječanstva. Tri četvrtine naše planete kao i 65% ljudskog tijela zauzima voda, ali se često upitamo imamo li dovoljno pitke vode i dali je zadovoljavajuće kvalitete?! Osim dovoljne količine vode za vodoopskrbu pučanstva, bitna je kakvoća vode. Kakvoću određuju fizikalni, kemijski i mikrobiološki pokazatelji.

 

 

FIZIKALNI POKAZATELJI KAKVOĆE VODE SU:

TEMPERATURA
BOJA
OKUS
MUTNA TEKUĆINA
SUSPENDIRANE ČESTICE

POKAZATELJI PRIRODNOG SASTAVA VODE SU:

PH VRIJEDNOST
TVRDOĆA VODE
SADRŽAJ SLOBODNOG O2
SADRŽAJ KLORIDA, SULFATA, SILICIJA, KALCIJA, MAGNEZIJA I NATRIJA
SUSPENDIRANE ČESTICE

TVARI KOJE SU NEPOŽELJNE U VODI SU:

AMONIJAK
NITRITI I NITRATI
VODIKOV SULFID
SOLI ŽELJEZA, MANGANA, BAKRA, CINKA, BORA, KOBALTA, BARIJA
UGLJIKOVODICI
TEŠKI METALI

TVARI KOJE SU OTROVNE U VODI SU:

SOLI TEŠKIH METALA
CIJANIDI
PESTICIDI
POLICIKLIČKI AROMATSKI UGLJIKOVODICI

MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI KAKVOČE VODE SU:

BAKTERIJE
VIRUSI
PARAZITI
ALGE
DRUGI MIKROORGANIZMI

 

Voda kojom naše poduzeće opskrbljiva pučanstvo, nema nepoželjnih tvari, osim u slučajevima kada se iste vide samo u tragu – zbog čega se svakodnevnom analizom utvrđuje kakvoća i hitnim postupcima sanira neželjeno. Navedenih otrovnih tvari nema uopće, te s veseljem možemo reći da voda koju koristimo je ispravna i zdrava.

Ispitivanje kvalitete vode

 

Svakodnevno se vrši kemijska analiza vode u dvije laboratorije koje se nalaze na izvorištima Vrelo Radobolje i Studenac. Analizom određujemo boju, okus, miris, temperaturu, zamućenost, PH vrijednost, elektro - provodljivost, slobodni O2, nitrate, nitrite, sulfate, kloride, fosfate i ono najbitnije, prisutnost rezidualnog klora koji koristimo kao dezinfekciju vode. Izuzeci su također proljetni i jesenski dani, kada bilježimo više oborina zbog čega dolazi do zamućivanja vode, kada se također uzorci za mikrobiološku analizu uzimaju svakodnevno.

U toku tjedna, uzimaju se tri puta (što je 12 – 14 puta mjesečno) sa različitih mjernih mjesta uzorci za mikrobiološku analizu koja se radi u Zavodu za javno zdravstvo Hercegovačko – neretvanskog kantona.Kemijskom analizom dobivamo sastav vode, dok nam mikrobiološka analiza evidentira prisutnost bakterija u vodi.

Na godišnjoj razini, su mjesecu siječnju također se radi izvješće o kvaliteti vode koju konzumiramo, a čije detalje možete dobiti u našim arhivima sanitarne službe, čija je dužnost dostaviti, obavijestiti i spriječiti sve ne/željene aktivnosti vezane za očuvanje i zdravu konzumaciju vode, izvora života.