Od ukupne površine naše Planete, oko 2/3 je pokrivaju mora i oceani, a 1/3 kopno. Sve kopnene površine na Zemlji pokrivaju 149 milijuna površinskih kilometara, a mora i oceani 361 milijun površinskih kilometara.
Od ukupne količine vode na Zemlji, oceani – slana voda, zauzimaju 97,6% vodene mase, a na kopnu je preostalih 2,4% ali slatke vode. Raspoložive količine pitke vode vrlo su male u odnosu na ukupne količine vode na Zemlji.
Zbog velikih onečišćenja ogromnim količinama otpadnih voda iz industrije i gradova, rijeke i jezera nisu dovoljno upotrijebljeni kao pitka voda. Drugi dio pitke vode zarobljen je u antarktičkom ledu i nedostupan je, barem za sada.

Stoga, kao najznačajniji izvor pitke vode, ostaju podzemne vode, pretežno akumulirane u nanosima riječnih aluvijalnih slojeva, ili kao na našem području u krškom podzemlju.

Vodenica - Aleksa Šantić

Staro mjesto moje! Pod sjenkama grana
Radobolja mrmlja, vere se i prska;
Mrke hridi streme visoko sa strana
Pune gustih zova, smokava i trska.

Sve je isto, staro... Samo, kao prije,
Ne čuje se hitri točak da udara;
Kô bol jedan što se u dnu duše krije,
Ostavljena ćuti vodenica stara...

Kroz vidnjaču malu, gdje u suhoj travi
Samo studen gušter polagano šušne,
Ne javlja se mlinar sa šalom na glavi,
Niti vidim one oči prostodušne.

Mnogo li sam puta ja ovdje, u hladu,
U večeri ljetne na odmoru bio,
I, dižući oči na mlinarku mladu,
Iz vedrice, žedan, hladne vode pio!

Bog zna gdje je sada? Radobolja mrmlja
Puna grmjelica, srebra, adiđara...
I dok zlatno veče pada povrh grmlja,
Nakrivljena ćuti vodenica stara.